Posts Categorized: Ordförande har ordet

Ordförande har ordet – från verksamhetsberättelse 2017

Ordförande har ordet SOK Knallen är en stor klubb men med framförallt en stor social gemenskap och glädje. Klubbens medlemskurva ligger fortsatt på en konstant nivå med ett medlemsantal på ca 450 medlemmar. Klubben har en diversifierad verksamhet, med ett basutbud bestående av gemensam träning inom verksamhetsområdena löpning, simning och cykel. Därutöver arrangeras flera olika… Read more »

Ordföranden har ordet – från verksamhetsberättelsen 2018

Ordföranden har ordet SOK Knallen fortsätter vara den stora motionsklubben i Borås med omnejd med betoning på social gemenskap och glädje. Klubbens medlemskurva ligger fortsatt på en konstant nivå med ett medlemsantal på ca 450 medlemmar. Viktigt för oss i Styrelsen är att läsa av våra medlemmars behov och önskemål. Därför tog styrelsen under året… Read more »