Vi vill att många gör lite istället för att få ska göra allt!

Johns målgång

Ordförande har ordet:

SOK Knallen har under många år varit och är en framgångsrik klubb baserad på ideella insatser från klubbens alla medlemmar. Vi har genom åren arrangerat främst löptävlingar som gjort det möjligt för löpare från hela Sverige att besöka och uppleva och sätta Borås på kartan. Det skall vi var väldigt stolta för. För det har vi gjort tillsammans. Men huvudfokus har dock hela tiden varit att erbjuda våra egna medlemmar motion och träning inom främst löpning, cykling och simning med aktiviteter upp till fyra dagar i veckan året runt oavsett ålder, kön och form.

Klubben största inkomster kommer från medlemsavgiften och de tävlingar vi arrangerar varje år. Under åren har vår klubbkassa växt sig stark men målet har aldrig varit att ”fylla ladan” med pengar utan istället återbära dessa tillbaka till våra engagerade medlemmar genom olika aktiviteter och stöd i olika former. Exempelvis så gör klubben detta genom att ge generösa rabatter på klubbkläder och träningsutrustning, arrangemang i form av utflykter, aktivitetsdagar, föreläsningar, föreningsfester, utbetalning av tävlingsersättning men framför allt för att hyra lokaler för våra träningar från Borås kommun som ex. Ryahallen, ombyte vid Kypésjön med fri bastu, simbanor på Borås Arena m.fl. Här kan vi säkert göra ännu mer.

En klubb bör drivas med någon form av rättvisa där alla medlemmar bidrar till det stora hela. Vi har under flera år märkt att vi har ett järngäng som återkommande levererar arrangemang efter arrangemang som klubben beslutat sig för att arrangera. Och det är helt fantastiskt vad många av våra medlemmar som levererar tillbaka till klubben med sitt engagemang om och om igen. Funktionärsarbete består visserligen av mycket slit men det övervägs flera gånger om av glädje och skratt och en social samvaro som vi sett på alla våra arrangemang.

Vinsten från våra arrangemang BUM, Kretsloppet och 6-timmars baserar sig helt på att många av våra medlemmar ställer upp helt ideellt för klubben, de skänker en del av sin lediga tid utan att få en krona betalt. För att på något sätt kompensera våra funktionärer så har vi valt att bjuda våra funktionärer på en bit mat efter arrangemangen för att knyta ihop dagen efter allt hårt arbete. Kan bara konstatera att det har varit otroligt lyckat.

Inte något av de arrangemang SOK Knallen levererar sker av sig själv. Det förstår alla som varit med och engagerat sig för klubben. Vi i styrelsen har både genomfört en enkät för att fråga medlemmarna om deras syn på funktionärsarbete och även sneglat på vad andra föreningar gjort. Vi har kommit fram till att vi vill att alla våra medlemmar hjälper bidrar till föreningen. Vi vill att många gör lite istället för att få ska göra allt! Detta för att kunna fördela den ideella insatsen bland alla medlemmar. Lite snabb matteräkning ger ett resultat att om alla skulle dra sin del till stacken så hade inte någon av medlemmarna behövt vara funktionär mer än vartannat år.

Jag har diskuterat frågan med representanter från andra föreningar och även med flera av våra egna medlemmar. Synpunkten från några av våra medlemmar har jag förstått är att de har fullt upp att hinna med sitt familjeliv, vardagen eller sommarstugan eller vad det nu kan vara för aktiviteter. Jag kan bara konstatera att det har jag med. Men allt handlar om prioritering och engagemang. Det vi ber om från styrelsen är att alla er medlemmar ställer upp för föreningen en gång om året. Jag hoppas på något sätt att morötterna vi erbjuder i form av träningar, arrangemang och rabatter i SOK Knallen med lätthet överväger och kompenserar några timmars funktionärsarbete en gång om året eller vartannat år om alla hade ställt upp.

Vi kommer inte slänga ut en enda medlem för att man inte ställer upp som funktionär, men jag vill gärna att ni läser igenom ovan och värderar ditt eget engagemang i vår klubb. Vad kan du göra för oss som förening och din knallekompis som står bredvid dig i vått och torrt?!?

Ordförande SOK Knallen, Björn Trollsfjord

Björn Trollsfjord, Ordförande SOK Knallen