Tävlingsledning

SOK Knallens styrelse har under 2023 startat upp en gemensam tävlingsledning för att arrangera våra tävlingar och träningar.

Tävlingsledningen består av medlemmar och några från styrelsen.
Vill du medverka i någon av våra arbetsgrupper så hör av dig på eller prata med någon i styrelsen.

Nuvarande tävlingsledning:

  • Björn Trollsfjord
  • Lars Karlsson
  • Torbjörn Svensson

Pågående tävlingsprojekt:

  • 6-timmars 2023
  • Borås Ulta Marathon 2024

Arbetsgrupper

Kretsloppet tävling

Björn Trollsfjord
Lars Karlsson
Jonny Nylén

6-timmars

Torbjörn Svensson
Lars Karlsson
Björn Trollsfjord

Borås Ultra Marathon – BUM

Torbjörn Svensson
Lars Karlsson
Björn Trollsfjord