Borås 6-timmars 2023

BORÅS 6 timmars återkommer med information under våren.

Tävlingsledning:
Lars Karlsson
Torbjörn Svensson
Björn Trollsfjord