FÖRSÄKRING FOLKSAM

I samarbete med Riksidrottsförbundet (RF) erbjuder Folksam en trygg grundförsäkring som utan kostnad täcker föreningens basbehov – eftersom försäkringen betalas av RF.

Läs mer här