Löpning – Söndagar

Distansträning VT 2023

Från den 15 januari samlingplats: Kypegården  kl 10:00.
Från den 2 april, samlingsplats Kransmossen, samma tid kl 10:00

Tempot i våra grupper är:
Komfortgruppen: 6:15
Mellangruppen: 5:45
Snabbgruppen: 5:15
(Snabbgruppen har inga specifika löpledare utan bestäms på plats)