Föreningen

SOK Knallen är en Sport och Kamratklubb som bildades 1984-01-09