Tävlingsersättning

 

SOK Knallen vill uppmuntra till deltagande och premiera bra resultat i SM-tävlingar och i dess tävlingsklass samt i motsvarande EM och VM tävlingar.
Det är viktigt för klubbens utveckling och vår möjlighet att påverka den omvärld vi verkar i.
På SM-tävlingar bärs klubbkläder och på internationella tävlingar bärs landslagsdress. 

De tävlingar som avses är:

SM/VSM i löpning samt motsvarande EM o VM-tävlingar

SM/RM i triathlon samt motsvarande EM o VM-tävlingar

SM/MastersSM i simning samt motsvarande EM o VM-tävlingar.

Klubben ersätter den tävlande för kostnaden för startavgiften
dock högst 300 kr per genomförd tävling.

*) Eventuell skatt betalas av mottagaren.