Tävlingsersättning

 

SOK Knallen vill uppmuntra till deltagande och premiera bra resultat i SM-tävlingar och i dess tävlingsklass samt i motsvarande EM och VM tävlingar.
Det är viktigt för klubbens utveckling och vår möjlighet att påverka den omvärld vi verkar i.
På SM-tävlingar bärs klubbkläder och på internationella tävlingar bärs landslagsdress. 

De tävlingar som avses är:

SM/VSM i löpning samt motsvarande EM o VM-tävlingar

SM/RM i triathlon samt motsvarande EM o VM-tävlingar

SM/MastersSM i simning samt motsvarande EM o VM-tävlingar

SOK Styrelse beslutade den 2019-12-13 att nivån för tävlingsersättning skall förändras,
vilket innebär att klubben endast ersätter den tävlande för kostnaden för startavgiften
dock högst 300 kr per genomförd tävling.
Ersättning för placering slopas helt.
Beslutet gäller från och med den 2020-01-01.

*) Eventuell skatt betalas av mottagaren.