Bli medlem

Medlemsavgift för 2019:

Det kostar 200 kr per år att vara medlem i SOK Knallen. I medlemsavgiften ingår alla träningstillfällen, klubberbjudanden och försäkring.

Nytt för 2020:

Från och med 2020 så är medlemsavgiften höjd till 400 kr per år (undantaget pensionär som fyller 65år under 2020 eller äldre där avgiften fortsatt är 200 kr).

Det blir obligatoriskt för varje medlem att anmäla sig som funktionär vid minst ett arrangemang/tävling alternativt vara löpledare eller cykelledare för klubben.

Registrering för vilket arrangemang/tävling man önskar vara funktionär på, sker under perioden jan-mar 2020 på klubbens hemsida.

För att kunna medverka och anmäla sig till klubbens arrangemang som t.ex. vårutflykten, medelhavsresan m.fl. och medverka på klubbens träningar krävs att medlemmen slutfört registreringen av minst ett funktionärspass senaste den siste mars 2020.

Övrigt:

Medlemsavgiften betalas senast 31 januari varje år eller efter provträning.

Blir man ny medlem sent på året dvs. efter 1 november gäller medlemsavgiften för nästkommande år (Observera att avgiften för 2020 är höjd till 400 kr och det gäller även när man betalar in efter 1 november 2019). Kom gärna och provträna något pass för att känna efter om det är något för dig.

Nya medlemmar fyller i nedanstående formulär.

Betalar gör man till:

OBS ! Glöm inte att skriva avsändare i meddelande så att vi vet vem som gjort inbetalning

Plusgiro: 38 64 13-9   

Swish: 123 671 50 49

Tio siffror: ÅÅMMDD-####