Bli medlem

Medlemsavgift för 2020:

Avgiften för att vara medlem i SOK Knallen och få ta del av föreningens förmåner kostar 400 kr per år. I medlemsavgiften ingår alla träningstillfällen, klubberbjudanden och försäkring.

För pensionär som fyller 65 år under 2020 eller är äldre är avgiften 200 kr per år.

Funktionärer

SOK Knallen anordnar f.n 2 tävlingar per år – BUM och 6-timmars. Dessutom är vi medarrangörer till Kretsloppet. Dessa arrangemang inbringar, tillsammans med medlemsavgiften, viktiga intäkter till klubben som går vidare till våra medlemmar.

Intäkterna från arrangemangen gör det möjligt för oss som förening att bl a hyra träningshallar (Ryahallen, Borås Simarena, spinning på Gymmix), lämna rabatter för löpar- och cykelkläder, erbjuda möjlighet till bastubad på Kypegården vid våra söndagsträningar, vårutflykt, aktivitetsdagar, klubbfest och inte minst att vara medlem i våra idrottsförbund (Riksidrotts-, Friidrotts-, Sim- och Skidförbundet) samt erhålla klubbförsäkring från Folksam.

För att kunna fortsätta erbjuda er medlemmar dessa förmåner måste vi få intäkter från våra tävlingar samt ersättning för medverkan i Kretsloppet. Dock förutsätter det att föreningen har funktionärer vid dessa tillfällen. Styrelsen upplever att det på senare år blivit svårare att få funktionärer till våra olika arrangemang. Därför har styrelsen beslutat att göra ett tillägg till medlemskapet.

Från och med medlemsåret 2020  är det obligatoriskt för våra medlemmar att anmäla sig som funktionär vid minst ett av SOK Knallens arrangemang/tävling.

Funktionärspassen kan variera något i tidsåtgång, men vanligtvis 3-4 timmar. Våra olika arrangemang har behov av ca 125 funktionärer per år. Det innebär att varje medlem i snitt kan behöva ställa upp som funktionär några timmar vartannat år. Du som har något annat uppdrag i föreningen t.ex ledare för träningspass behöver inte medverka som funktionär, men får naturligtvis vara funktionär om du vill.

Övrigt

Medlemsavgiften betalas senast 31 januari varje år eller efter provträning.

Blir man ny medlem sent på året d.v.s. från den 1:e november 2019 gäller medlemsavgiften för även för nästkommande år 2020. Medlemsavgiften för ny medlem är 400 kr eller 200 kr för pensionär som fyller 65 år under 2020 eller är äldre. Kom gärna och provträna något pass för att känna efter om det är något för dig.

Nya medlemmar fyller i nedanstående formulär.

Är du redan medlem i SOK Knallen så kompletterar du med en funktionärsregistrering genom att klicka här.

Betalar gör man till:

Plusgiro: 38 64 13-9   

Swish: 123 671 50 49

OBS ! Vid betalning glöm inte att ange att det är medlemsavgift inbetalningen avser samt skriva avsändare i meddelande så att vi vet vem som gjort inbetalning.

Tio siffror: ÅÅMMDD-####
Som medlem i SOK Knallen behöver vi ibland komma i kontakt med dig, därför behöver vi din e-postadress.
Som medlem i SOK Knallen behöver vi ibland komma i kontakt med dig, därför behöver vi ditt mobilnummer.
Fyll i minst ett funktionärspass eller flera som där du som medlem ställer upp som funktionär för SOK Knallen. Om du inte kan medverka som funktionär 2020, så skriv gärna en rad om varför under punkten Övrigt. Du kanske kan hitta en ersättare. Värt att tänka på är att klubbens största inkomster kommer från våra arrangemang BUM, Kretsloppet och 6-timmars och därför är det viktigt att alla är med och ställer upp för föreningen.