Styrelsen och övriga ansvariga

Styrelse 2022

Föreningsordförande

Styrelseledamöter

 • Lars Karlsson
 • Susanne Ljunggren
 • Torbjörn Svensson
 • Helen Simonen

Suppleanter

 • Ann Hallqvist
 • Joel Blom

Befattningar inom styrelsen

Kassör

Sekreterare

 • Helen Simonen

Revisorer

 • Anne Kyyrönen
 • EvaLena Lindqvist
 • Göran Magnusson (revisor suppleant)

Valberedning

Ordförande

 • Göran Karlsson

Ledamöter

 • Sören Svensson

Verksamhetsansvariga

 • Löpning – tisdag: Susanne Ljunggren
 • Löpning – söndag: Torbjörn Svensson
 • Cykling – onsdag + lördag: Marika Hacksell Jan-Olof Edman
 • MTB cykling – torsdag: Björn Trollsfjord

Tävlingsansvariga

 • 6-timmars: Björn Trollsfjord Lars Karlsson Torbjörn Svensson
 • Borås Ultra Marathon BUM: Torbjörn Svensson Björn Trollsfjord Torbjörn Svensson
 • Kretsloppet: Björn Trollsfjord  Johnny Nylén Lars Karlsson

Arrangemangsansvariga

 • Medelhavsresa: Lars Karlsson bitr. cykling Rolf Väänänen
 • Höstutflykt: Sören Svensson Lars Karlsson

Övriga ansvarsuppdrag

Antidoping

 • Susanne Ljunggren

Klädgruppen

 • Björn Trollsfjord (Cykel / Triathlon)
 • Ann Hellqvist (löpning)

Hemsida / Facebook / Idrottonline

 • Hemsida: Susanne Ljunggren Björn Trollsfjord
 • Facebookgrupp och Instagram: Susanne Ljunggren
 • Knallen kalender: Susanne Ljunggren Björn Trollsfjord
 • Idrottonline: SOK Knallen