Styrelsen och övriga ansvariga

Styrelse 2020

Föreningsordförande

Styrelseledamöter

 • Lars Karlsson
 • Daniel Assarsjö
 • Marina Fellman Vikander
 • Michelle Schnellbacher

Suppleanter

 • Anne-Mari Saarinen
 • Susanne Ljunggren
 • Torbjörn Svensson

Befattningar inom styrelsen

Kassör

Sekreterare

 • Vakant (t.f. Anne-Mari Saarinen)

Revisorer

 • Anne Kyyrönen
 • EvaLena Lindqvist
 • Göran Magnusson (revisor suppleant)

Valberedning

Ordförande

 • Göran Karlsson

Ledamöter

 • Sören Svensson

Verksamhetsansvariga

 • Löpning – tisdag: Marika Hacksell
 • Löpning – söndag: Lars Karlsson
 • Cykling – onsdag + lördag: Vakant
 • MTB cykling – torsdag: Björn Trollsfjord
 • Spinning – torsdag: Göran Magnusson
 • Simning – måndag: Joakim Sandström
 • Triathlon: Joakim Sandström

Tävlingsansvariga

 • 6-timmars: Daniel Assarsjö, Björn Trollsfjord, Camilla Nordin, Lars Karlsson
 • Borås Ultra Marathon: Daniel Assarsjö, Björn Trollsfjord, Camilla Nordin, Lars Karlsson
 • KM: Daniel Assarsjö
 • Kretsloppet: Björn Trollsfjord, Johnny Nylén, Lars Karlsson

Arrangemangsansvariga

 • Tysklandsresa: Sören Svensson
 • Medelhavsresa: Björn Trollsfjord, bitr. löpning Daniel Assarsjö, bitr. cykling Rolf Väänänen
 • Superlördag: Marina Fellman Vikander
 • Vårutflykt: Sören Svensson

Övriga ansvarsuppdrag

Antidoping

 • Susanne Ljunggren

Klädgruppen

 • Björn Trollsfjord (Cykel / Triathlon)
 • Marina Fellman Vikander (Löpning)
 • Michelle Schnellbacher (Löpning)

Hemsida / Facebook / Idrottonline

 • Hemsida: Susanna Ljunggren, Lars Karlsson, Björn Trollsfjord
 • Facebookgrupp: Anne-Marie Saarinen, Susanne Ljunggren
 • Knallen kalender: Susanne Ljunggren, Björn Trollsfjord 
 • Idrottonline: SOK Knallen

Bilder på styrelsen

Björn Trollsfjord, Ordförande

Lars Karlsson, Kassör

Daniel Assarsjö

Michelle Schnellbacher

Marina Fellman Vikander

Susanne Ljunggren