Styrelsen och övriga ansvariga

Styrelse 2021

Föreningsordförande

Styrelseledamöter

 • Lars Karlsson
 • Michelle Schnellbacher
 • Susanne Ljunggren
 • Torbjörn Svensson

Suppleanter

 • Ann Hallqvist
 • Anne-Mari Saarinen
 • Joel Blom

Befattningar inom styrelsen

Kassör

Sekreterare

 • Vakant (t.f. Anne-Mari Saarinen)

Revisorer

 • Anne Kyyrönen
 • EvaLena Lindqvist
 • Göran Magnusson (revisor suppleant)

Valberedning

Ordförande

 • Göran Karlsson

Ledamöter

 • Sören Svensson

Verksamhetsansvariga

 • Löpning – tisdag: Michelle Schnellbacher
 • Löpning – söndag: Lars Karlsson
 • Cykling – onsdag + lördag: Vakant
 • MTB cykling – torsdag: Björn Trollsfjord
 • Spinning – torsdag: Göran Magnusson
 • Simning – måndag: Joakim Sandström
 • Triathlon: Joakim Sandström

Tävlingsansvariga

 • 6-timmars:Björn Trollsfjord, Camilla Nordin, Lars Karlsson
 • Borås Ultra Marathon: Torbjörn Svensson, Björn Trollsfjord,
  Camilla Nordin, 
 • KM: 
 • Kretsloppet: Björn Trollsfjord, Johnny Nylén, Lars Karlsson

Arrangemangsansvariga

 • Tysklandsresa: Sören Svensson
 • Medelhavsresa: Björn Trollsfjord, bitr. cykling Rolf Väänänen
 • Vårutflykt: Sören Svensson

Övriga ansvarsuppdrag

Antidoping

 • Susanne Ljunggren

Klädgruppen

 • Björn Trollsfjord (Cykel / Triathlon)
 • Michelle Schnellbacher (Löpning)

Hemsida / Facebook / Idrottonline

 • Hemsida: Susanne Ljunggren, Lars Karlsson, Björn Trollsfjord
 • Facebookgrupp och Instagram: Susanne Ljunggren
 • Knallen kalender: Susanne Ljunggren, Björn Trollsfjord 
 • Idrottonline: SOK Knallen

Bilder på styrelsen

Björn Trollsfjord, Ordförande

Lars Karlsson, Kassör

Michelle Schnellbacher

Susanne Ljunggren