föreningen

På årsmötet fattades beslut om att uppdatera föreningens stadgar. Nu finns de…

SOK Knallen Årsmöte 2019-03-21, Högskolan Borås Årets årsmöte var välbesökt och vi…

För 35 år sedan startade SOK Knallen (Sport och kamratklubben Knallen) upp…