SOK Knallen firar 35 år

För 35 år sedan startade SOK Knallen (Sport och kamratklubben Knallen) upp som förening, närmare bestämt 1984-01-09.
Klubbens inriktning var från start att vara en förening för motionärer öppen för alla inom verksamhetsområdena
löpning, simning, cykling och triathlon.
Detta har lockat många motionärer genom åren till vår förening och det har resulterat att vi har vuxit och idag har vi en stabil bas på antalet medlemmar.
Klubben drivs helt ideellt och stöttas av klubbens medlemmar för att genomföra träningar, tävlingar och andra arrangemang som sker på löpande basis.
Styrande organ är ett idag en åttamanna styrelse bestående av lika många män som kvinnor, där huvudfokus är att säkerställa träning inom våra verksamhetsområden och att vara lyhörda till nya tankar och idéer från klubbens medlemmar.
Klubben har sin tillhörighet i Borås men lockar flera medlemmar från våra kranskommuner vilket är mycket glädjande.
Styrelsen ser nu över ett antal förslag på hur vi under detta år skall fira våra 35 år tillsammans som förening.
//Styrelsen

Bild på SOK Stadgar från 1984-01-09