Årets årsmöte blev välbesökt med ny styrelse på plats

Björn Trollsfjord

SOK Knallen Årsmöte 2019-03-21, Högskolan Borås

Björn Trollsfjord, Ordförande SOK Knallen

Årets årsmöte var välbesökt och vi Knallar fyllde hela lokalen på Högskolan i Borås. Mötet  följde den vanliga årsmötes agendan där styrelsen berättade om verksamheten det gångna året 2018 och hur ekonomin gått. Sedan fortsatte vi med planen för 2019 och budgeten för den, samt klubbade igenom styrelsens motion som var den enda som kommit in till mötet. Några mycket uppskattade styrelsemedlemmar tackades av med blommor och de fick berätta om deras insats som medlemmar av styrelsen. Vill passa på att tacka Karina Sundberg (sekreterare), Mikael Böhm (kassör) och Kalle Björklund för deras fantastiska insatser i styrelsen. Dessutom premierades ett stort antal medlemmar för deras insatser under året med ett presentkort hos Fotriktigt.

Avgående styrelsen blev ansvarsbefriad av årsmötet och ny styrelse valdes in. Nya invalda i styrelsen blev Michelle SchnellbacherSusanne Ljunggren och Daniel Assarsjö. Vi är därmed 8 personer i styrelsen med en helt jämn könsfördelning. Vill också tacka våra revisorer som meddelade att de fortsätter ett år till och vår valberedning som både fyllt på med nya styrelsemedlemmar till styrelsen samt nu även fyllt den vakanta platsen i valberedningen där Sören Svensson nu ingår. 

Extra kul och krydda på mötet var alla er som ställde er upp (Pär Nyberg, Göran Magnusson, Johnny Nylén, Camilla Lundberg, Sören Svensson m.fl.) och berättade om våra engagemang under året och som avrundades med en berättelse och skämt från Glenn Altsten. Glädjande var också att vi hade Knallar på plats som varit medlemmar från föreningens bildande för 35-år sedan, vilket vägde tungt för oss som ännu bara fått vara med på en del av resan. Att ha en förankring i historian är lika viktigt som att se framåt och satsa på nya mål.

Ordförande berättade också för årsmötet att omförhandling pågår gällande SOK Knallens rabatter hos Fotrikigt. Ett möte genomfördes strax efter årsmötet där vi tillsammans med Fotriktigt hittade en bra väg framåt där vi stärker varandra i vårt samarbete. Mer information om detta kommer lite senare att presenteras på hemsidan.

Medlemsavgifter 2020

För att täcka upp den minskade intäkten från Varvetmilen, så beslutade årsmötet att höja Medlemsavgiften för 2020 till 400kr för alla medlemmar med undantag för pensionärer som fyller 65 år samma år som årsavgiften avser och där avgiften fortsatt är 200kr.

Motioner

Årsmötet yrkade bifall att SOK Knallen skall sökta medlemskap i Svenska Skidförbundet med avsikten att främja deltagande i ”En Svensk Klassiker”, men övrigt inte bedriva någon skidträningsverksamhet. Ansökan skickades in den 31/3.

Årsmötet yrkade bifall att SOK Knallens medlemmar skall bära SOK Knallens tävlingskläder vid tävling och annan uppvisning inom alla verksamhetsområden dvs. Löpning, Cykling, Simning och Triathlon. Detta gäller inte vid träning.

Årsmötesprotokoll

Protokoll från årsmötet 2019 hittar du här!

Nästa styrelsemöte

Den 3 april sammanträder den nya styrelsen för första gången.

Bilder på våra nya Styrelsemedlemmar

Michelle Schnellbacher
Daniel Assarsjö
Lars Karlsson och Susanne Ljunggren (ny i styrelsen)