Ordförande har ordet – från verksamhetsberättelse 2017

Björn Trollsfjord
Björn Trollsfjord, Ordförande SOK Knallen

Ordförande har ordet

SOK Knallen är en stor klubb men med framförallt en stor social gemenskap och glädje. Klubbens medlemskurva ligger fortsatt på en konstant nivå med ett medlemsantal på ca 450 medlemmar.

Klubben har en diversifierad verksamhet, med ett basutbud bestående av gemensam träning inom verksamhetsområdena löpning, simning och cykel. Därutöver arrangeras flera olika träningar och tävlingar där medlemmar kommer samman för att utöva eller medverka som funktionär. Klubbens styrka är medlemmarna och deras engagemang.

Under året har klubben arrangerat löptävlingarna Varvetmilen (tidigare seedningsloppet), 6-timmars. Båda tävlingarna har levererat nya deltagarrekord. Nytt för 6-timmars i år var flytten till Kolbränningen, pga. att Ramnasjön som var avspärrad för framdragning av nya ledningar från Borås nya kraftvärmeverk. Inför nästa år återstå att se var loppet skall arrangeras, något som deltagarna skall få vara med att besluta om enligt tävlingsledaren.

Vi får heller inte glömma SM veckan som genomfördes i Borås, där SOK Knallen arrangerade SM 100KM. Som ett komplement till denna distans gavs också löparna möjligheten att springa distansen 50KM utanför SM tävlingarna. Klubben hade flera deltagare i SM 100KM, flera med fina placeringar i resultatlistan. Knallen fick även beröm för sitt genomförande av tävlingen.

Ett lopp som fick stryka på foten var Borås Halv Marathon pga. lågt intresse. Styrelsen fattade därför beslutet att lägga ned tävlingen. En glad nyhet var istället återuppstoden av tävlingen mellan Göteborg och Borås dvs. BUM (Borås Ultra Marathon) som kommer tillbaka under 2018. Planeringen är redan i full gång med tävlingsansvarig Daniel Assarsjö i spetsen.

Förutom löpningen så måste jag lyfta fram våra eldsjälar som bedriver vår verksamhet inom simning, cykling och triathlon. Jag tror själv på att kroppen mår bäst av olika former av träning, inte bara en enahanda form. Så ni som inte prövat på cykling eller simning i Knallens verksamhet så säger jag bara, utmana dig själv och ta dig dit och testa. Med varierad träning så tror jag du lättare undviker skador.

SOK Knallen har även under året blivit mer digital för att nå enklare och snabbare ut med information till sina medlemmar. Som ett led i detta arbete har klubbens klubbtidning gått i graven för att istället ersättas med ett nyhetsbrev som distribueras per e-post till alla medlemmar. Nyhetsbrevet läggs även ut på Facebook för att nå så många av medlemmarna som möjligt men även för de som är nyfikna på klubbens verksamhet och vill bli medlemmar. Styrelsen arbetar också med att se över hur klubben påverkas av den nya personuppgiftslagen GDPR som börjar gälla i slutet av maj 2018 där nya regler gäller för hur vi får lagra medlemmarnas personuppgifter.

Under året har styrelsen fattat flera investeringsbeslut. Bland annat har vi beviljat inköp av nya inventarier nödvändiga för att kunna arrangera knallens tävlingar, samt skaffat föreningen ett större förråd / lager. Vi har försett klubbens löpledare med gula löpkläder för att tydliggöra ledaren och som presenterades för medlemmarna på klubbens höstfest på Hemgården. Vi har även skapat möjligheten för medlemmarna att basta och dusch gratis i samband med söndagsträningarna på Kransmossen för att stärka gemenskapen ytterligare. Medlemmarna har fortsatt kunnat köpa träningskläder via samarbete med Fotriktigt till bra pris och med vissa rabatter.

Avslutningsvis så har styrelsen påbörjat ett antidopingarbete då vi tror på fair play och att alla skall kunna tävla på lika villkor. Arbetet har lett till en motion från styrelsen för att föra in antidopingarbetet i klubbens stadgar till beslut vid årsmötet 2018.

Jag summerar det första året som ordförande och kan konstatera att det varit fantastiskt och det är en ära att tillsammans med övriga i styrelsen få leda klubbens arbete vidare framåt. Det är ett viktigt mål att styrelsen fortsätter sitt arbete med att vara lyhörda för alla goda idéer och förslag från klubbens medlemmar och se till att vissa av dessa förverkligas och stöttas på vägen.

Ordförande, SOK Knallen

Björn Trollsfjord