Bekräfta din startplats på 6-timmars!

SOK-KNALLEN_JPG

Här går du in och bekräftar ditt deltagande!

Utskickat nyhetsbrev den 18/10 till alla deltagare kan du läsa här!

Relaterade inlägg