Komfortgruppen på annan plats!

SOK-KNALLEN_JPG

Komfortgruppen utgår från Rångedala på söndag den 12 december.
Samling kl 10:00 Skogsstigen 9. Bra parkering finnes.
Det är Anneli Svensson som leder passet och ni kan räkna med ca 13 km i
komforttempo, i snö, på grusvägar och eventuellt lite oskottad skogsväg.
Välkomna!