Kallelse till årsmöte den 25 mars

SOK KNALLEN_JPG

På onsdag den 25 mars bjuder styrelsen in föreningens medlemmar till årsmöte.

Vill du vara säker på att ha rösträtt på årsmötet? Betala din medlemsavgift före 2020-01-31.

Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.

Tid:

19.00-21.15

Plats: 

H401 , Vån 4 på Järnvägsgatan 5, Biblioteks huset, Högskolan i Borås  

Varmt välkomna !

Med vänlig hälsning, styrelsen

Relaterade inlägg