Kallelse till årsmöte den 25 mars

På onsdag den 25 mars bjuder styrelsen in föreningens medlemmar till årsmöte.

Vill du vara säker på att ha rösträtt på årsmötet? Betala din medlemsavgift före 2020-01-31.

Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.

Tid:

19.00-21.15

Plats: 

H401 , Vån 4 på Järnvägsgatan 5, Biblioteks huset, Högskolan i Borås  

Varmt välkomna !

Med vänlig hälsning, styrelsen