Årsmöte avklarat och ny styrelse på plats

SOK KNALLEN_JPG

Årsmötet genomfördes torsdagen den 28 maj. Detta år var det en något desarmerad skara av våra medlemmar som medverkade på mötet, men det har sin naturliga förklaring kopplad till pågående pandemi och inte heller helt omöjligt att det fina träningsvädret som också spelade in.

Hur som helst så gick årsmötet igenom det fina året 2019, där vi återigen landande på ett plusresultat, om än litet så fyllde de på föreningens kassa. Föreningen har god ekonomi, men i stunder som dessa så påminns vi alla varför det är viktigt att ha en buffert för framtiden.

Vi pratade om den starka sociala gemenskapen i knallen och alla de event och tävlingar som våra medlemmar, ledare levererar och som är stommen i vår förening. Vi mindes våra två knallar Peter och Ulla som lämnat oss hastigt under 2019. Både starka eldsjälar som varit med att starta vår förening och vurmat för knallen och dess medlemmar. Ja året 2019 var också det året knallen fyllde 35 vilket vi firade det där lilla extra i samband med höstfesten.

Sittande styrelse fick ansvarsfrihet av årsmötet. Ny styrelse röstades in, där Torbjörn Svensson går in som suppleant i styrelsen. Vi önskar Torbjörn varmt välkommen. Lämnar gör Marika Hacksel. Vi tackar henne för mycket gedigna insatser i styrelsen, inte minst som sekreterare i styrelsen. Hon tog ledarrollen att bilda en cykelgrupp för knallen med målet att skapa en bättre kunskap hos våra medlemmar om hur vi tillsammans cyklar säkrare i grupp och vikten att vara förbered inför cykelturen där man alltid har en reservslang och pump med sig.

Vi tackar även vår valberedning som återigen säkerställt en fortsatt stark styrelse, där vi nu i kön räknat är helt könsneutralt, 4 damer och 4 herrar. Valberedningens ordförande Göran Karlsson var givetvis på plats på årsmötet.

Vi vill också rikta stort tack till våra revisorer Anita och Maria som äntligen fick gå i pension. De har under lång tid säkerställt att Knallens ekonomiska redovisning varit i tipp topp. Ersättare till Anita och Maria som röstades in på årsmötet blev Anne Kyyrönen och EvaLena Lindqvist. Vi önskar dem välkomna som revisorer för SOK Knallen.

Ett annat stort tack skickar jag till Camilla Lundberg som under många år har skött vår aktivitetskalender, uppdaterat vår hemsida och Facebook grupp. Många kanske tror att det inte är ett stort jobb, men fråga mig för jag vet var det innebär.

Förresten, ni som missade årsmötet har möjligt att ta del av verksamhetsberättelsen på våra hemsida. Läs gärna den.

Avslutningsvis så kan jag meddela att vi per den 27/5 är 293 medlemmar. Det är glädjande att se att så många av våra medlemmar ställer upp för vår förening. Tillsammans levererar vi tävling efter tävling som bidrar stort till förenings ekonomi. Tillsammans är vi starka och säkerställer en klubbgemenskap på event efter event, har kul ihop på höstfest och åker på träningsresa. Tyvärr så blev årets resa inställd, men vi laddar om och siktar på 2021.

Jag vill också tacka den avgående styrelsen för ett strålande arbete 2019. Dessutom vill jag tacka alla ledare som ser till att våra träningar kan genomföras där alla är lika välkomna att deltaga oavsett ålder och nivå. Ni ledare är navet i vår förening.

Med vänliga hälsningar

Björn Trollsfjord – Ordförande, SOK Knallen

Relaterade inlägg