Simning – Måndagar

Måndagsträning

Välkommen till höstens simträning 2017 i Borås Simarena.

From v. 34 måndagen 21/8 startar simträningen.

Tänk på att du själv står för badavgiften, köp lösbiljett eller kort, se priser på Borås Simarenas hemsida.

Uppvärmning sker mellan 19:30-19:45 i allmänhetens banor.

Vi disponerar 4 antal banor från 19:45- 20:45 (banschema finns på väggen)

Träningen genomförs så att coach Göran Magnusson sammanställer simpass på tre nivåer för varje träningstillfälle.

V 34-36 är Göran coach.

V37-39 är Göran på semester så då träder Joakim in som assisterande coach.

V. 40 och framåt är Göran tillbaka som coach.

Frågor om simträning kontakta:

Joakim Sandström 0730-276552