Posts Tagged: Årsmöte

Årsmöte avklarat och ny styrelse på plats

Årsmötet genomfördes torsdagen den 28 maj. Detta år var det en något desarmerad skara av våra medlemmar som medverkade på mötet, men det har sin naturliga förklaring kopplad till pågående pandemi och inte heller helt omöjligt att det fina träningsvädret som också spelade in. Hur som helst så gick årsmötet igenom det fina året 2019,… Read more »

Anmälan till årsmöte

Kallelse till årsmöte den 28 maj kl 1830 på Högskolan i Borås.Plats: M401 , Vån 4 på Järnvägsgatan 5, Biblioteks huset PS. Vi kommer att begränsa det totala antalet deltagare till max 50st, enligt rekommendationer från Hälsomyndigheten pga. Corona. Om du är i en riskgrupp så har du möjlighet att skicka ett ombud. Ds. Klicka… Read more »

Kallelse till årsmöte den 25 mars

På onsdag den 25 mars bjuder styrelsen in föreningens medlemmar till årsmöte. Vill du vara säker på att ha rösträtt på årsmötet? Betala din medlemsavgift före 2020-01-31. Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna. Tid: 19.00-21.15 Plats:  H401 , Vån… Read more »