Samarbete med Göteborgsvarvet upphör 2019

Varvetmilen

Göteborgsvarvsträningen inklusive Varvetmilen 2019

På uppdrag av SOK Knallens styrelse har ansvariga (Pär Nyberg, Jonas Sörensson, Marcus Bodén, med ordförande Björn Trollsfjord) fattat beslutat att inte förlänga avtalet med Göteborgsvarvet för 2019. Detta efter att Göteborgsvarvet önskat upprätta ett nytt avtal med förändrat innehåll på ett sådant sätt som föreningen inte kunnat acceptera. Därmed utgår Varvetmilen och Göteborgsvarvsträning fr.o.m. 2019. Vi tycker givetvis detta är mycket tråkigt besked att lämna till våra medlemmar men hoppas på en förändring på sikt.

SOK Knallen fullföljer alla aktiviteter kopplat till nuvarande avtal fram till sitt upphörande den 31/12 2018.

Styrelsen vill passa på att tacka tävlingsledare: Jonas Sörensson, ansvariga: Pär Nyberg och Marcus Bodén samt alla funktionärer och ledare som gjort både Göteborgsvarvsträningen och Varvetmilen i Borås möjlig.

//Styrelsen