Motioner till årsmöte

Nu är det hög tid för er medlemmar som önskar lämna in motioner till årsmötet att skicka in dessa till: ordforande@sok-knallen.se

Motionerna skall vara tillhanda en månad före årsmötet.

Årsmöte blir den 21 mars och hålls på Högskolan i Borås, kl 19-21.00.

Övrigt:
Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens kommer att finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

//Styrelsen