After Run

Enligt tradition så arrangerar vi ett After Run efter loppet Borås 6-timmars….