Racerapport

Då var årets 6-timmars över. Succé är väl kanske i underkant. Alla…