Funktionär

Funktionärsarbete

SOK Knallen är en ideell förening där vår verksamhet vilar på ditt och andra medlemmars engagemang.

Utöver att vara löpare, cyklist, simmare, triathlet och tävlande är klubbmedlemmarnas viktigaste roll funktionärens.
Utan funktionärer, inga tävlingar och aktiviteter.
Förutom att tävlingar och aktiviteter är roligt, så ger större tävlingar klubben viktiga intäkter, vilka är nödvändiga för att driva klubbens verksamhet.

Klubben behöver funktionärer till både egna tävlingar och till externa tävlingar där vi bidrar med funktionärsinsatser tillsammans med andra klubbar. 

Att vara funktionär är mer än ett sätt att bidra till klubbens verksamhet. Det ger också nyttiga erfarenheter och är ofta riktigt roligt!

Ansvarig för funktionärernas uppgifter är tävlingsledningen för respektive tävling.
Är du intresserad av att hjälpa till som funktionär – vid en enstaka tävling eller på mer långsiktig basis – tveka inte att kontakta tävlingsledaren för loppet, ansvarig, styrelsen eller valberedningen.

Till dessa tävlingar och arrangemang behöver vi hjälp med funktionärer*:

  • 6-timmars (Tävlingsledare: Karl-Magnus Björklund – Vakant för 2020)
  • Borås Ultra Maraton (Tävlingsledare: Camilla Nordin)
  • Kretsloppet (Ansvarig: Björn Trollsfjord, Jonny Nylén)

Till dessa träningar behöver vi ledare till:

  • Löpträning intervaller – tisdagar (Ansvarig: Michelle Schnellbacher)
  • Löpträning långlöpning – söndagar (Ansvarig: Lars Karlsson)
  • Cykling – onsdag (Ansvarig: Jonny Nylén)
  • Cykling – lördag (Ansvarig: Marika Hacksell / Sören Johansson / Björn Trollsfjord)
  • Simning – måndag (Ansvarig: Joakim Sandström)
  • Spinning – torsdag (Ansvarig: Göran Magnusson)
  • Kretsloppsträning (Ansvarig: Hans Anell)