Funktionär

Funktionärsarbete

SOK Knallen är en ideell förening där vår verksamhet vilar på ditt och andra medlemmars engagemang.

Utöver att vara löpare, cyklist och tävlande är klubbmedlemmarnas viktigaste roll funktionärens.
Utan funktionärer, inga tävlingar och andra aktiviteter.
Förutom att tävlingar och aktiviteter är roligt, så ger större tävlingar klubben viktiga intäkter, vilka är nödvändiga för att driva klubbens verksamhet.

Vi behöver funktionärer till både egna och externa tävlingar där vi bidrar med funktionärsinsatser tillsammans med andra klubbar.

Ansvarig för funktionärernas uppgifter är tävlingsledningen för respektive tävling.
Är du intresserad av att hjälpa till som funktionär – vid en enstaka tävling eller på mer långsiktig basis 
kontakta ansvarig tävlingsledare för loppet, styrelsen eller valberedningen.

Till dessa tävlingar och arrangemang behöver vi hjälp med funktionärer.

  • 6-timmars  – Tävlingsledare: Lars Karlsson
  • Borås Ultra Maraton – Tävlingsledare: Björn Trollsfjord
  • Kretsloppet Ansvarig: Björn Trollsfjord

Till dessa träningar behöver vi ledare till.

  • Löpträning intervaller – tisdagar – Ansvarig: Susanne Ljunggren
  • Löpträning långlöpning – söndagar – Ansvarig: Torbjörn Svensson
  • Cykling – onsdagar – Ansvarig: Jonny Nylén
  • Cykling – lördagar – Ansvarig: Marika Hacksell / Sören Johansson
  • Kretsloppsträning Ansvarig: Joel Blom / Ann Hallqvist