Cykeltecken vid gruppcykling

Hål i vägen, möte med bil eller en andfamilj som vill gå över gatan. Det finns mängder av hinder som kan dyka upp under din cykeltur. Cyklar du i en klunga kan det vara svårt att se vad som händer framför dig. För att hjälpa varandra har cyklisterna därför ett ”eget” teckenspråk. 

Varning!
För armen fram och tillbaka bakom ryggen för att varna för hinder eller skada som går tvärs över vägen. Kan vara att vägbanan är uppgrävd eller att en järnväg ska passeras.

Stopp!
Behöver cyklisterna bakom sänka farten och göra sig redo för att stanna? Sträck upp handen! Kan också göras genom att sträcka ned och bak handen med öppen handflata. Ytterligare ett alternativ är att dra som i en nödbroms.

Sakta ner farten!
Visas genom att ”pumpa” handen upp och ner, som om den studsade en basketboll, med handflatan nedåt vägbanan. Då är det dags att sakta ner farten.

Väj!
Klappa eller vifta in mot baken för att varna för hinder på sidan som kräver väjning åt det håll handen viftar. Sådana hinder kan vara till exempel parkerade bilar, långsamma cyklister eller en refug.

Hinder!
Peka mot vägbanan för att varna för ett hål, glassplitter, brunnslock eller liknande hinder som finns i vägbanan åt det håll handen pekar. Vid ett litet hinder pekas ett finger mot hindret.

RÖSTEN

Man kan även använda rösten, som komplement eller när särskild uppmärksamhet krävs, och skrika särskilda ord för att varna cyklisterna bakom i klungan. För att det ska ge maximal effekt ska det skickas vidare bakåt i klungan.

Bil!
Hörs det framifrån kommer det en mötande bil, buss eller lastbil. Hörs det bakifrån kommer det ett omkörande fordon.

Hål!
När ett hål i vägen är av modell större.