Simning

Välkommen till vårens simning 2020

Efter styrelsebeslut 18/3 2020 fortsätter simträningen dock utan Göran Magnusson som tränare på plats, då Göran ingår i riskgruppen med större risk att smittas av Covid-19. Han håller sig därför hemma.

 

Göran kommer dock att ta fram ett träningsprogram varje vecka och som finns medlemmarna till handa.

De allra flesta simanläggningar håller öppet vilket innebär att föreningarna fortsatt kan bedriva verksamhet i enlighet med befintliga riktlinjer. Kloreringen av vattnet i badanläggningarna är kalibrerad för att ta död på så väl virus som bakterier och därför är risken att Coronavirus sprids via bassängerna minimal. Badanläggningarna har i de flesta fall rustat sig genom att öka frekvensen på städningen och desinficering av kontaktytor.

Som en extra försiktighetsåtgärd kan det som förening var klokt att uppmana sina medlemmar att följa nedanstående rutiner vid träningstillfällena:

  • Duscha och tvåla in dig ordentligt innan du kommer in i bassängområdet

  • Kom tidigast till bassängen 5 min innan träningen startar.

  • Dela inte utrustning eller vattenflaskor med andra i gruppen under träningen

  • Lämna badet så snart din simträning är avslutad.

 

Tänk på att du själv står för badavgiften, köp lösbiljett eller kort, se priser på Borås Simarenas hemsida.

Uppvärmning sker mellan 19:30-19:45 i allmänhetens banor.

Vi disponerar 2 banor från 19:45- 20:45 (banschema finns på väggen)

Träningen genomförs på så vis att coach Göran Magnusson sammanställer simpass på två nivåer för varje träningstillfälle.

Välkomna!

Frågor om simträning kontakta: Joakim Sandström 0730-276552