Simning – Måndagar

Måndagsträning

Välkommen till höstens simträning 2018 i Borås Simarena.

From 3/9 kör simträningen igång inomhus under ledning av coach Göran Magnusson.

Välkomna!

Tänk på att du själv står för badavgiften, köp lösbiljett eller kort, se priser på Borås Simarenas hemsida.

Uppvärmning sker mellan 19:30-19:45 i allmänhetens banor.

Vi disponerar 3 antal banor från 19:45- 20:45 (banschema finns på väggen)

Träningen genomförs på så vis att coach Göran Magnusson sammanställer simpass på två nivåer för varje träningstillfälle.

Frågor om simträning kontakta:

Joakim Sandström 0730-276552