Lasse Jutemar – Invald som ambassadör för Matathon Sällskapet – 2018