Tävlingsledning

SOK Knallens styrelse har under 2022 startat upp en gemensam tävlingsledning för att arrangera våra tävlingar och träningar.
Tävlingsledningen består av medlemmar och några från styrelsen.
Vill du medverka i någon av våra arbetsgrupper så hör av dig på info@sok-knallen.se eller prata med någon i styrelsen.

Nuvarande tävlingsledning:

 • Björn Trollsfjord
 • Lars Karlsson
 • Torbjörn Svensson

Pågående tävlingsprojekt:

Borås Ultra Marathon – BUM 2023

Arbetsgrupper:

 • Kretsloppet tävling
  • Björn Trollsfjord
  • Lars Karlsson
  • Jonny Nylén
  • Göran Karlsson
 • 6-timmars
  • Torbjörn Svensson
  • Lars Karlsson
  • Björn Trollsfjord
 • Borås Ultra Marathon – BUM
  • Torbjörn Svensson
  • Lars Karlsson
  • Björn Trollsfjord