Kretsloppet – Uppställning i målområdet gör klart för start – 2019