Kretsloppet – Daniel efter målgång vid vätska – 2019