Kretsloppet – Anna tas emot av Sören Johansson vid mål – 2019