Kretsloppet – Anna-maria stöttar sin kollega Frida i mål på 10Km