Medlemsavgift för 2021

Styrelsen har beslutat att tillfälligt sänka medlemsavgiften under verksamhetsåret 2021. Anledningen är att vi p.g.a. pandemin har fått ställa in vår träningsverksamhet från och med den 29 oktober 2020.

Styrelsen gör bedömningen att restriktionerna fortsatt kommer att gälla efter årsskiftet tills dess att smittspridningen minskar och eventuell vaccination kan påbörjas så att restriktioner kan lättas.

Ny medlemsavgift för 2021 för ordinarie medlemmar blir 200kr och 100kr för pensionärer.

Ta hand om er och varandra, fortsätt att träna på egen hand och håll modet uppe tills vi återigen får samlas och springa, cykla, simma tillsammans!

Med vänlig hälsning SOK Knallens Styrelse