Registrera din funktionärsmedverkan

Här kan du som är medlem registrera dig som funktionär för 2021

Då klubben får in merparten av våra intäkter på våra arrangemang så behöver vi medlemmarnas hjälp. Vi har idag flertalet eldsjälar som mer än gärna ställer upp vid så gott som alla våra event och arrangemang, vilket vi är otroligt tacksamma för. Men för att inte allt arbete ska ligga på ett fåtal personer vill vi gärna att varje medlem bidrar och ställer upp som funktionär, vilket innebär ett par timmars arbete ungefär vart annat år. För att underlätta hanteringen så uppskattar vi om du inför varje år väljer ett arrangemang som passar dig i listan. Om du sedan skulle ha förhinder när vi frågar om du kan ställa upp så kan du säkert hjälpa till nästkommande år eller på något annat sätt. Du kan givetvis även ordna med en ersättare.

Funktionärspassen kan variera något i tidsåtgång, men vanligtvis 2-4 timmar. 

Har ni några frågor eller funderingar över detta eller annat som rör medlemskapet så kontakta bara oss i styrelsen.

Tio siffror: ÅÅMMDD-####
Som medlem i SOK Knallen behöver vi ibland komma i kontakt med dig, därför behöver vi din e-postadress.
Som medlem i SOK Knallen behöver vi ibland komma i kontakt med dig, därför behöver vi ditt mobilnummer.
Fyll i minst ett funktionärspass eller flera som där du som medlem ställer upp som funktionär för SOK Knallen. Om du inte kan medverka som funktionär 2020, så skriv gärna en rad om varför under punkten Övrigt. Du kanske kan hitta en ersättare. Värt att tänka på är att klubbens största inkomster kommer från våra arrangemang BUM, Kretsloppet och 6-timmars och därför är det viktigt att alla är med och ställer upp för föreningen.