Antal medlemmar – Procentuell fördelning – 2018-11-06