Distansträningen 25/9

Söndag den 25 september, kör vi distansträningen från Sandared/Nordtorp kl10:00
Per Bidemyr tar hand om mellangruppen (ca 16-17 km) och
Joakim Zetterberg sköter Komfortgruppen (ca12-13 km).