Coronaviruset och idrottsrörelsen

Hej!

Vi i SOK Knallens styrelse följer utvecklingen av Corona och de riktlinjer som vår myndigheter tagit fram, men som vi alla förstår kan komma att ändras efter hand.

Vi är medlemmar i Rikidrottsförbundet och de har samlat viktig information här: https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/

Vanliga frågor om coronavirus och idrott

Vad kan en förening göra i den här situationen?

Fokus ligger på att begränsa smittspridningen och varje enskilt beslut måste fattas utifrån det. Om föreningen har planerat evenemang som cup eller liknande med mer än 500 personer så behöver evenemanget ställas in eller skjutas upp. Det behöver varje arrangör och varje förening besluta i samråd med sitt SF och den kommun som står värd för evenemanget. Det går också bra att kontakta lokal polismyndighet för vägledning, då de har rätt att upplösa eller förbjuda sammankomster.

Vad kan föreningen göra för att minska smittspridning?

Det bästa är att föreningen uppmanar sina medlemmarna att följa de råd och rekommendationer som ges av Folkhälsomyndigheten (smittspridning) och Utrikesdepartementet (resor).

Vad gör Riksidrottsförbundet i den här situationen?

Riksidrottsförbundet ser allvarligt på situationen kopplat till smittspridning och följer hela tiden utvecklingen i både Sverige och omvärlden. Vi har en nära dialog med regeringen och Folkhälsomyndigheten för att vi ska kunna hjälpa till och ta det ansvar som bäst hjälper samhället och vi kommer göra det vi kan för att bidra till att minska smittspridning. Om regeringen kommer med nya direktiv rättar vi oss efter dem.

RF stöttar medlemmarna, specialidrottsförbunden (SF), löpande med information och möten. Om möjligt hålls möten digitalt.

Att tänka på för att minska smittspridningen

  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun
  • Stanna hemma när du är sjuk eller upplever symtom på sjukdom
  • Använd handsprit

Utlandsresor – avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya Coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut. Beslut om avrådan togs 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Stopp för resor till Sverige och EU 

Den 17 mars fattade Regeringen med anledning av Europeiska rådets och kommissionens uppmaning, beslutat att tillfälligt stoppa icke nödvändiga resor till Sverige, i syfte att mildra effekterna av coronavirusets utbrott och minska spridningen av covid-19.

Med vänlig hälsning

Björn Trollsfjord, Ordförande SOK Knallen