Beslut av styrelse 18/3 kopplat till Corona

Beslut om kommande träningar och arrangemang

Spinning på Gymmix – Torsdag från den 19 mars och tillsvidare

Bakgrund:

Gymmix i Borås har ställt in sin verksamhet från och med onsdag den 18 mars pga. COVID-19. Gymmix följer löpande utvecklingen. På grund av rådande omständigheter som berör alla i deras verksamhet har Gymmix den 17 mars beslutat att ställa in all gruppträningsverksamhet fr.o.m. onsdag 18 mars och tills vidare. Gymmix kommer att följa utvecklingen och mobilisera sina interna resurser och kommer att återkomma med ny information så fort de kan ta upp sin verksamhet i helhet eller delar igen. Läs mer här.

Beslut:

SOK Knallens spinning är inställd den 19 mars då Gymmix lokaler inte längre är tillgängliga p.g.a. smittorisken.
Från den 26/3 och framåt planerar vi istället att köra ett cykelpass utomhus. Mer information kommer inom kort publiceras på SOK Knallens hemsida.

Mini Kypé Backyard – Kypésjön den 21 mars

Bakgrund:

Ett arrangemang av Camilla Lundberg och Anna-Maria Trollsfjord. Arrangemanget innehåller löpning utomhus i 6-7 timmar (ca 40-47 km) för att sedan basta, bada och duscha på Kypegården.

Beslut:

Eftersom arrangemanget innebär att delar av det genomförs med pauser och ombyte inomhus , så har SOK Knallen tillsammans med arrangemangsansvariga beslutat att ställa in arrangemanget med hänsyn till smittorisken. Arrangemanget kommer istället att flyttas till en annan tidpunkt. Nytt datum och tid kommer att publiceras vår hemsida och Facebook grupp så snart det är klart.

Söndagsträningen – Kypésjön den 22 mars och tillsvidare

Bakgrund:

Långlöpning i tre olika fartgrupper som utgår från Kypésjön med möjlighet till ombyte, dusch och bastu. Det finns även en ultragrupp som utgår från olika ställen runt Borås med omnejd.

Beslut:

Vi fortsätter med söndagsträningen utomhus. Vi rekommenderar starkt att varje medlem utför ombyte och dusch hemma i sin egen bostad och inte använder faciliteterna på Kypégården för detta ändamål. Ni medlemmar som springer i Ultragruppen bör var och en värdera på vilket sätt ni samåker för att minimera smittorisken. Varje medlem kommer såklart till träningen förbered och är inte hängig eller småsjuk till ett Knalle kvalitets pass.

Beslutet gäller tills vidare. Ändring av beslut kommer att publiceras på SOK Knallens hemsida.

Simträning på Borås Arena – Måndag från den 23 mars och tillsvidare

Bakgrund:

De allra flesta simanläggningar håller öppet vilket innebär att föreningarna fortsatt kan bedriva verksamhet i enlighet med befintliga riktlinjer. Kloreringen av vattnet i badanläggningarna är kalibrerad för att ta död på så väl virus som bakterier och därför är risken att Coronavirus sprids via bassängerna minimal. Badanläggningarna har i de flesta fall rustat sig genom att öka frekvensen på städningen och desinficering av kontaktytor.

Som en extra försiktighetsåtgärd kan det som förening var klokt att uppmana sina medlemmar att följa nedanstående rutiner vid träningstillfällena:

  • Duscha och tvåla in dig ordentligt innan du kommer in i bassängområdet
  • Kom tidigast till bassängen 5 min innan träningen startar.
  • Dela inte utrustning eller vattenflaskor med andra i gruppen under träningen
  • Lämna badet så snart din simträning är avslutad. 

Läs mer här.

Beslut:

SOK Knallens simträning på måndagar kommer att fortsätta, men blir utan Göran Magnusson som tränare på plats. Göran ingår i riskgruppen och håller sig därför hemma. Göran kommer dock att ta fram ett träningsprogram varje vecka och som finns medlemmarna till handa för träning på egen hand. Varje medlem kommer såklart till träningen förbered och är inte hängig eller småsjuk till ett Knalle kvalitets pass. Beslutet gäller tills vidare. 

Intervallträning från 24 mars och framåt

Bakgrund:

Intervallträningen bedrivs inomhus i Ryavallen.  Den 16/3 genomfördes träningen istället utomhus för att minimera smittorisken. Träningen flyttades ut till löpbanan på Ryavallen och tidigarelades med start kl. 1800 för att ta del av sista solljuset.

Beslut:

Vi fortsätter med intervallträningen utomhus från 24 mars. Varje medlem kommer såklart till träningen förbered och är inte hängig eller småsjuk till ett Knalle kvalitets pass. Beslutet gäller tills vidare. Ändring av beslut kommer att publiceras på SOK Knallens hemsida.

Årsmöte den 25 mars 

Bakgrund:

Enligt SOK Knallens stadgar skall årsmöte genomföras i mars månad. Möte har bokats in den 25 mars på Högskolan i Borås och medlemmarna har kallats.

Enligt Riksidrottsförbundet är:

Den situation som råder just nu är extraordinär och regeringen har fattat beslut om att förbjuda större folksamlingar. Syftet med regeringens beslut är att hindra smittspridning. Detta är överordnat föreningens stadgar om att årsmöte ska genomföras senast en viss tidpunkt. Utifrån detta föreslår RF att föreningsstyrelsen beslutar att årsmötet flyttas fram till en senare tidpunkt. Föreningens medlemmar måste tydligt informeras om situationen och beslutet. Den nu valda styrelsen får vid ett beslut om framflyttat årsmöte ett fortsatt uppdrag att förvalta föreningen fram till årsmötet.

Beslut:

SOK Knallens styrelse har beslutat att ställa in årsmötet den 25 mars med hänvisning till smittorisken. Vi har inte heller längre tillgång till bokad lokal hos Högskolan i Borås, då entrén är låst för allmänheten. Vi har därför beslutat att ha ett nytt extra styrelsemöte den 22 april för att se om vi kan hitta en ny tid för att genomföra årsmöte och där alla våra medlemmar har möjlighet att medverka. Årsmöteshandlingarna kommer tillgängliggöras under mars till alla medlemmar på via SOK Knallens hemsida. Nuvarande styrelse kommer att fortsätta arbete som normalt fram tills genomfört årsmöte. SOK Knallens ordförande i Valberedningen Göran Karlsson är informerad om styrelsens beslut. 

Vårutflykten – Ulricehamn den 18 april

Bakgrund:

Vårutflykten där vi tar oss med gemensam buss mot Ulricehamn och blir avsläppta på tre olika platser en bit utanför staden för att springa tillbaka till Ulricehamns kallbadhus. Därefter badar vi bastu och tar oss ett dopp i sjön. En avslutande middag för att sedan ta sig med buss tillbaka till Borås. Några av våra medlemmar har tänkt att ansluta per cykel till detta event.

Beslut:

Eftersom arrangemanget innebär gemensamt bussåkande och att delar av det genomförs inomhus, så har SOK Knallen beslutat att ställa in arrangemanget med hänsyn till smittorisken. Arrangemanget föreslås flyttas till hösten. Nytt datum och tid kommer att publiceras på vår hemsida och Facebook grupp.

Borås Ultra Maraton den 25 maj

Bakgrund:

Ett ultralopp som arrangeras av SOK Knallen, med start i Skatås i Göteborg samt start i Hindås. Målgång vid Kypésjön i Borås.

Beslut:

Eftersom tävlingen ligger en bra bit in i framtiden och att dagens situation kopplat till Coronaviruset är svårbedömd, har SOK Knallens styrelse valt att flytta beslutet om tävlingens genomförande eller inte till den 22 april vid ett extra insatt styrelsmöte. 

SOK Knallens Styrelse, extra styrelsemöte den 18/3

Deltagande: Björn Trollsfjord, Marika Hacksell, Lars Karlsson, Daniela Assarsjö, Ann-Mari Saarinen, Marina Fellman Vikander, Susanna Ljunggren.

Frånvarande: (Michelle Schnellbacher)