Varvetmilen 2018/2019

Göteborgsvarvsträningen inklusive Varvetmilen 2019 upphör

På uppdrag av SOK Knallens styrelse har ansvariga (Pär Nyberg, Jonas Sörensson, Marcus Bodén, med ordförande Björn Trollsfjord) fattat beslutat att inte förlänga avtalet med Göteborgsvarvet för 2019. Detta efter att Göteborgsvarvet önskat upprätta ett nytt avtal med förändrat innehåll på ett sådant sätt som föreningen inte kunnat acceptera. Därmed utgår Varvetmilen och Göteborgsvarvsträning fr.o.m. 2019. Vi tycker givetvis detta är mycket tråkigt besked att lämna till våra medlemmar men hoppas på en förändring på sikt.

SOK Knallen fullföljer alla aktiviteter kopplat till nuvarande avtal fram till sitt upphörande den 31/12 2018.

VARVETMILEN BORÅS 18 MARS 2018

Arrangeras av SOK Knallen i samarbete med Göteborgsvarvet. Gör dig redo för en 10 km snabb, flack asfaltsbana. Din tid från Varvetmilen är dessutom seedningsgrundande till Göteborgsvarvet 2018.

Anmäl dig i nedanstående länk. 🙂

Varvetmilen

SOK Knallen behöver funktionärer till detta arrangemang så anmäl ditt intresse till tävlingsledare Jonas Sörensson på: jonas.sorensson@live.se eller i inlägget Varvetmilen på SOK Knallens facebooksida.

FunktionärsInfo_Varvetmilen2018