Anmälan till årsmöte 2020

Här gör du anmälan till årsmötet den 2020-05-28.

Datum & tid: 2020-05-28, kl. 1830

Plats: Högskolan i Borås, Järnvägsgatan 5, Biblioteks huset

Lokal: M401, Vån 4

Dokument: Verksamhetsberättelse 2019

Årsmötet avser genomgång av verksamhetsåret 2019 och val av ny styrelse för verksamhetsåret 2020.

Rösträtt: Endast betalande medlemmar per den 2020-01-31 har rösträtt vid mötet enligt föreningens stadgar. Betalande medlemmar efter detta datum har rätt att medverka på mötet.

Extra: Årsmötet hålls normalt i mars månad, men har senarelagts till maj månad p.g.a. epidemin Corona. Styrelsen kommer maximalt välkomna 50 st medlemmar inklusive styrelsemedlemmar till årsmötet, enligt direktiv från Hälsomyndigheten. Är du sjuk, känner dig förkyld eller liknande så håll dig hemma. Ingår du i en riskgrupp rekommenderar vi dig stanna hemma och istället skicka ett ombud till årsmötet.

Varmt välkommen!

Hälsningar SOK Knallens Styrelse

Anmälan till årsmöte
SOK Knallen bjuder på fika: *