Löpning – Söndagar

Söndagsträning

Lång distansträning

Tid: 10:00

Samling för Grupp 1-3 på Kransmossen (from 2 april).

Samling Grupp 4 meddelas i forumet samt i facebookgruppen.

För den som har badkort eller något annat erbjudande genom sitt arbete har tillgång till dusch och bastu gratis på Kransmossen, övriga betalar en avgift på 40 kr.

http://www.boras.se/upplevaochgora/friluftslivochnatur/friluftsgardar/kransmossensfriluftsgard.4.3a190f22158fdcf7b0cea54d.html

4 löpgrupper, löpledare meddelas i kalendern för varje söndag.

Grupp 1 – snittempo ca 5.15 min/km.

Grupp 2 – snittempo ca 5.45 min/km

Grupp 3 – snitttempo ca 6.15 min/km.

Grupp 4 – ultragruppen – inget bestämt snittempo, anpassas till deltagare och runda. Gruppen samlas på olika platser som meddelas på hemsidans forum samt facebookgruppen.

Glöm ej vätskebälte!