Löpledare söndagen 15 april

Då det är vårutflykt 14/4 så kommer det inte finnas några planerade löpledare för snabba/mellan/långsamma gruppen på söndagens löpträning 15 april.
Det går ändå bra att mötas upp vid Kransmossen kl 10:00 och gemensamt göra upp var ni vill springa.