Forum

« Tillbaka till trådar
  • Camilla Lundberh2017-08-10

    Ultragruppen möts kl. 10:00 vid badplatsen i Dalsjöfors (Västerdalsvägen)
    Samåkning 9:40 för de som önskar från Kindsgatan (parkeringen).

    Karina o Per har rekat en runda på 14,5 km, ca 30% asfalt och resten grusväg/stigar. Rundan går delvis på Sjuhäradsleden och innehåller några "flacka backar" samt sköna utförslöpor.
    Välkomna!

  • Reply to post