Styrelsen och kontaktpersoner

Ordförande: Björn Trollsfjord ordforande@sok-knallen.se

Sekreterare:

Styrelseledamöter: Karl-Magnus Björklund, Joakim Sandström, Lars Karlsson

Suppleanter: Jonas Sörensson, Marina Fellman Vikander, Karina Sundberg

Kassör: Mikael Böhm kassor@sok-knallen.se

Revisor: Anita Andersson

 

Styrelsens ansvarsfördelning samt kontaktpersoner:

Ansvarig tisdagslöpning: Marika Hacksell

Ansvarig söndagslöpning: Lars Karlsson

Löpning: Karl-Magnus Björklund

Cykling: 

Simning/Triathlon: Joakim Sandström

Hemside/facebookgruppansvarig: Camilla Lundberg info@sok-knallen.se