Styrelsen

  1. Ordförande: Björn Trollsfjord ordforande@sok-knallen.se

Sekreterare:

Styrelseledamöter: Karl-Magnus Björklund, Joakim Sandström, Lars Karlsson

Suppleanter: Jonas Sörensson, Marina Fellman Vikander, Karina Sundberg

Kassör: Mikael Böhm kassor@sok-knallen.se

Revisor: Anita Andersson

 

Styrelsens ansvarsfördelning tillika kontaktpersoner:

Löpning: Karl-Magnus Björklund

Cykling: 

Simning/Triathlon: Joakim Sandström

Hemsideansvarig: Camilla Lundberg info@sok-knallen.se

Medlemstidningen Knallenytt: Adam Bengtsson, Lennart Fors, Camilla Lundberg knallenytt@sok-knallen.se