Antidoping

Antidoping ansvarig för SOK Knallen

Karina Sundberg

Regler och Föreskrifter

Som medlem i vår förening omfattas du av Riksidrottsförbundets (RF) stadgar och antidopingreglemente, samt WADA:s (World Anti-Doping Agency) internationella standarder. Dessa grundar sig i WADA:s världsantidopingkod, som är det globala regelverk som gäller inom idrotten. Du är själv ytterst ansvarig att känna till och följa dopingreglerna som finns på www.rf.se/antidoping

Tar du dopingklassade läkemedel?

Det är viktigt att kolla upp om ditt läkemedel är dopingklassat. Det gör du enklast genom att söka efter det i Röd-Gröna listan som är ett bra hjälpmedel som RF har tagit fram och som grundar sig på WADA:s lista över dopingklassade substanser. Listorna hittar ni på www.rf.se/antidoping

Behöver du söka dispens?

Är ditt läkemedel dopingklassat och det inte finns några tillåtna alternativ, kan du behöva söka dispens i Sverige eller internationellt beroende på vilken nivå du idrottar på. Ta reda på vad som gäller för just dig på www.rf.se/antidoping

Kosttillskott

RF avråder från användning av kosttillskott, mer än på rent medicinska grunder. Många preparat på marknaden är otillräckligt kontrollerade och kan innehålla dopingklassade substanser trots att det inte står på innehållsförteckningen. Eftersom du är ytterst ansvarig för vad du stoppar i dig, tar du alltid kosttillskott på egen risk. Läs mer om RF:s rekommendationer för kosttillskott och se RF:s korta filmer inom samma ämne på www.rf.se/antidoping

Vi är vaccinerade mot doping
Vår förening är vaccinerad mot doping, enligt RF:s upplägg. Läs mer om vad det innebär

Om du vill veta mer kring konceptet Vaccinera klubben mot doping går du in på www.rf.se/vaccinera

Vår antidopingplan

I vår antidopingplan kan du läsa mer om hur vi arbetar för att förebygga doping i vår verksamhet och hur vi bemöter akuta situationer. Vår antidopingplan hittar du här

Vad kan du om antidoping?

Testa dina kunskaper med RF:s dopingquiz www.rf.se/vaccinera

Svensk Antidoping på Facebook

Gilla och följ RF:s sida Svensk Antidoping på Facebook så blir du uppdaterad på intressant information i ämnet. https://www.facebook.com/svenskantidoping

Prenumerera på Antidopingnytt

Du kan även registrera dig som prenumerant på RF:s nyhetsbrev för att hålla dig underrättad om antidopingarbetet i Sverige och internationellt. www.rf.se/antidoping